Tilbage

Development of Methodology and Preparation of FGM/C Project in Puntland/Somalia

Organisation:

Dansk Folkehjælp - DFH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.09.2010

Projekt slut:

30.09.2011

Beviliget beløb:

468.136,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • KAALO AID AND DEVELOPMENT

Overordnede mål :

Partnerskabsaktiviteten har til formål gennem forøget viden og fortalervirksomhed at bidrage til, at FGM/C praksis på sigt reduceres og på lang sigt opgives i Puntland, somalia

Umiddelbare mål :

Partnerskabsaktivitetens umiddelbare målsætning er at kvalificere forberedelsen af en FGM/C kampagne som kan have den største effekt mht attitude og adfærdsændring. Dette sker ved at sammenknytte research baseret information og arbejde i fokusgrupper bestående af repræsentanter for de primære målgrupper og repræsentanter for det somaliske civilsamfund.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe for endelige oplysningskampagne består af 4 undergrupper: • Piger og kvinder – teenagere og deres mødre • Omskærerskerne • Ledende mænd fra civilsamfundet – mullaher, klanledere, etc. • Ledende kvinder – skolelærere, sygeplejersker m.fl. Som del af partnerskabsaktiviteten deltager 10 personer fra hver målgruppe, dvs. 40 personer i alt i de 4 fokusgrupper.

Resume:

Partnerskabsaktiviteten har til formål at forberede et projekt med det overordnede mål at sætte ind mod kvindelig omskæring (FGM), som udover at være umiddelbart meget pinefuld ofte giver forskellige livslange sundhedsmæssige komplikationer. Konkret er det tanken gennem partnerskabsaktiviteter mellem ASF-Dansk Folkehjælp, Puntland Aid Service og KAALO på sigt at gennemføre en række opmærksomheds- og bevidstgørende aktiviteter omkring FGM med formålet at skabe fundament for adfærdsmæssige ændringer. Målgruppernes inddragelse i partnerskabsaktiviteterne er helt afgørende for projektets bæredygtighed, herunder specielt gruppen af indflydelsesrige mænd ligesom gruppen af kvindelige omskærersker, som delvis lever af at foretage FGM-indgrebet.