Tilbage

Care for Me Campaign - advocacy for alternative care

Organisation:

SOS Børnebyerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

31.10.2016

Beviliget beløb:

1.026.492,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • SOS Children's Villages Kenya

Overordnede mål :

At forbedre kvaliteten af omsorg for forældreløse og udsatte børn I Kenya gennem promovering af FNs retningslinjer for alternativ pleje af børn (Care for me campaign)

Umiddelbare mål :

1. Styrket koordinering i indsatsen over for børn på syv steder i Kenya. 2. Øget offentlig opmærksomhed på relevansen og betydningen af FNs retningslinjer 3. Styrket kapacitet til at lave fortalerarbejde hos SOS Children’s Villages Kenya

Målgrupper :

Primærmålgruppe i projektet: • Area Advisory Councils i de syv områder (distriktsniveau) (27x7=189 personer fra lokale myndigheder og civil samfund) • Børnerettighedsgrupper i en skole i hvert af de syv områder (20 elever x 7 = 140 børn) Sekundærmålgruppe i projektet: • Elever i grundskolen og overbygningen (5-7.000) • Civilsamfundsorganisationer I de syv områder Endelig målgruppe: • Forældreløse og udsatte børn i Kenya

Resume:

Projektet er en kampagne (et pilot projekt), der adresserer forældreløse og udsatte børns rettigheder i Kenya især gennem udbredelse af kendskabet til ”UN Guidelines to Alternative Care”. Projekter er nationalt men med udgangspunkt i syv områder, hvor SOS i forvejen arbejder, for at bygge oven på den kapacitetsopbygning, der allerede er foregået i civilsamfundet. Centralt i projektet står kapacitetsopbygning af ”Area Advisory Councils” (AAC), som med repræsentation af både offentlige embedsfolk, civilsamfundsorganisationer, den private sektor og børn koordinerer myndighedernes sociale arbejde lokalt. En medie-kampagne vil understøtte projekt-indsatsen, øge viden om udsatte børns sociale rettigheder og sikre større legitimitet og ansvarlighed i de sociale sikkerhedsnet, der findes. Børn og unge inddrages både gennem børnerettighedsgrupper og AAC. Projektet understøtter SOS Kenyas strategi for at arbejde mere rettighedsbaseret og indeholder lobby- og fortalerarbejde for at øge den politiske prioritering af sociale indsatser rettet mod forældreløse og udsatte børn.