Tilbage

Globale Forandringsagenter - Enlight, Ignite, Develop

Organisation:

KFUM og KFUK i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 200.000 kr.)

Projekt start:

01.10.2021

Projekt slut:

30.06.2023

Beviliget beløb:

981.533,00 kr.

Samlet buget:

1.154.783,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cameroon
  • Denmark
  • Myanmar
  • Palestine
  • South Africa
  • Ukraine

Resume:

Formålet med indsatsen er at engagere 30 danske frivillige som globale forandringsagenter. De skal samskabe globale udviklingsaktiviteter i 15 danske lokalforeninger i KFUM og KFUK i partnerskab med vores nuværende og fremtidige YMCA-partnere i Syd. Med indsatsen ønsker vi, at mange flere frivillige og medlemmer i lokalforeninger bidrager til og handler på globale problemstillinger, både gennem eksisterende samt nye partnerskaber og projekter. Helt konkret skal forandringsagenter bidrage til øget engagement i globale udviklingsaktiviteter hos ca. 375 frivillige og 3000 medlemmer i de 15 danske lokalforeninger, og nye medlemmer fra lokalsamfundet. Med Engagementspuljen og de Globale Forandringsagenter tager vi første skridt mod vores 2030-vision om at engagere KFUM og KFUK’s lokalforeninger i global udvikling.