Tilbage

Højskolerne engagerer lokalt – grøn handling med global inspiration

Organisation:

Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.04.2021

Projekt slut:

30.09.2023

Beviliget beløb:

1.493.800,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Med afsæt i højskolens folkelige og pædagogiske potentiale vil 10 højskoler over hele landet gennem to semestre engagere deres lokalsamfund i at finde lokale, bæredygtige løsninger på klimakrisen, med inspiration fra Det Globale Syd. Højskolerne vil udvikle et pædagogisk forløb, der danner 300 unge danske forandringsagenter, så de med viden, mod og handlekompetence vil agere for en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling. Højskoleeleverne vil som forandringsagenter drive processen og udvikle projekter ved at engagere borgere fra lokalsamfundet, og afholde en lokal afsluttende begivenhed med deltagelse af unge fra det Globale Syd. For at engagere den brede offentlighed vil de unge forandringsagenter fremvise deres projekter og dele deres fælles visioner ved en stort anlagt national klimafestival. Her inviteres uddannelsesinstitutioner, medier, organisationer og ledende politikere til at lade sig inspirere og engagere i den grønne omstilling.