Tilbage

Lokal management af vand og sundhed i Likamba

Organisation:

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2005

Projekt slut:

30.04.2009

Beviliget beløb:

999.892,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Help to Self Help Projects (HSH)
  • Recoda

Overordnede mål :

At forbedre sundhedstilstanden og kapacitetsopbygge den lokale befolkning

Umiddelbare mål :

At kapacitetsopbygge lokale komiteer, grupper og netværk til aktivt at planlægge og iværksætte · opbygningen af en vandforsyning · byggeri af latriner · en informationskampagne om hygiejne

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er de 4125 indbyggere i landsbyen Likamba. Kønsfordelingen er nogenlunde lige. Ligeledes udgør diverse lokale komiteer, netværk og grupper i Likamba en primær målgruppe, heraf en række kvindegrupper.

Resume:

Projektet har som overordnet formål at forbedre sundhedstilstanden i Likamba gennem forbedret vandforsyning og opførsel af latriner samt information om hygiejne. Likamba er en tanzaniansk landsby nær Arusha med mere end 4.000 indbyggere. Det nuværende lave vandforbrug er et sundhedsproblem i sig selv, og mange kvinder og børn bruger mange timer hver dag på at hente vand. Desuden er den generelle sundhedstilstand ringe. Der har de senere år været en række ihærdige forsøg på at etablere en bedre vandforsyning, men der er ikke opnået et tilfredsstillende resultat.Ved gennemførsel af projektet bliver der lagt vægt på, at beslutninger angående projektets udvikling træffes lokalt samt at de lokale myndigheder inddrages og at projektets aktiviteter i så høj grad som muligt administreres og udføres af vores lokale samarbejdspartnere.