Tilbage

Spredning af CEFIFs arbejde gennem kapacitetsopbygning og netværk

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.03.2010

Projekt slut:

28.02.2011

Beviliget beløb:

499.963,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Paraguay

Lokale partnere:

  • Centro de Formacion Integral Filadelfia (CEFIF)

Overordnede mål :

At styrke CEFIF’s muligheder for at forbedre/forandre de sociale og økonomiske vilkår blandt den dårligt stillede befolkning i 5 regioner i Paraguay

Umiddelbare mål :

• Oprettelse og kapacitetsopbygning af 5 nye lokalafdelinger af CEFIF fordelt på 5 regioner i Syd Paraguay. • Etablering af CEFIFs nye struktur og netværk

Målgrupper :

Primær: 500 aktive medlemmer ligeligt fordelt på køn Sekundær: 100 fattige familier har modtaget hjælp igennem mikro-projekter

Resume:

Den lokale organisation i Paraguay Centro de Formation Integral Filadelfia (CEFIF) er nu blevet kendt på nationalt plan, og mange kirker og organisationer ønsker at tage ved lære af dem. Formålet med dette projekt er at styrke CEFIFs muligheder for at forbedre/forandre de sociale og økonomiske vilkår blandt den dårligt stillede befolkning i 5 regioner i det sydlige Paraguay ved at oprette 5 nye lokalafdelinger, en i hver region, i deres eksisterende kirkenetværk, Iglesia Filadelfia. Disse skal lære af CEFIF og IAS’ samarbejde og undervises i bl.a. organisation og ledelse, fundraising og fortalervirksomhed. Det er vigtigt, at afdelingerne opnår tilstrækkelig kapacitet, så de kan skabe varige positive forandringer for de fattige i deres egne regioner. Målet er at nå i alt 500 aktive medlemmer totalt i de 5 lokalafdelinger, hvorigennem 100 fattige familier fordelt på de 5 regioner vil blive hjulpet gennem lokalafdelingernes små-projekter inden for projektperioden. På længere sigt er målet, at lokalafdelingerne har opnået erfaringer og kompetencer nok til at kunne hjælpe langt flere familier i deres lokalområder.