Tilbage

UNAPD capacity building project

Organisation:

Dansk Handicap Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2007

Projekt slut:

31.08.2010

Beviliget beløb:

1.799.377,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Uganda National Action on Physical Disablility (UNAPD)

Overordnede mål :

At forbedre leveforholdene for personer med fysiske handicap i Uganda ved at fjerne fysiske og sociale barriere som forhindre deres fulde deltagelse i samfundet

Umiddelbare mål :

1.At forbedre UNAPDs organisatoriske kapacitet på nationalt og lokalt niveau til effektivt at implementere aktiviteter, lobby og udføre oplysnings kampagner for Fysisk handicappedes rettigheder. 2. At forbedre tilgængeligheden for fysisk handicappede til offentlige og private bygninger.

Målgrupper :

Primære målgruppe: Fysisk handicappede i de 8 projektrelaterede distrikter. Projektet forventes at tilgodese mindst 3200 personer hvoraf 50% er kvinder, 70% er fra landområder og vil omfatte 6 forskellige etniske grupper. Sekundære målgruppe: Projektet vil nå mindst 16 andre UNAPD distrikts organisationer, 4 regerings institutioner, 8 handicap organisationer og 8 private bygningsfirmaer.

Resume:

Projektet er ansøgt af Dansk Handicap Forbund og har til formål at støtte vores partner UNAPD; en ugandisk interesse organisation bestående af mennesker med fysisk handicap. UNAPD vil gennem projektet få øget sin organisatoriske kapacitet på nationalt niveau samt i 8 udvalgte distrikter. Projektet vil fokusere på kapaciteten til at lave rettighedsarbejde for at fremme lige rettigheder for mennesker med handicap. Der vil blive fokuseret specielt på fysisk tilgængelighed som et vigtigt område der samtidigt kan være med til at profilere UNAPD bredt i Uganda. Projektets mål gruppe vil være mennesker med fysiske handicap i de 8 projektrelaterede distrikter. Projektet forventes at tilgodese mindst 3200 personer hvoraf 50% er kvinder, 70% er fra landområder og vil omfatte 6 forskellige etniske grupper. Udover denne primære målgruppe vil projektet på forskellige vis nå mindst 16 andre UNAPD distrikts organisationer, 4 regerings institutioner, 8 handicap organisationer og 8 private bygningsfirmaer.