Tilbage

Organisationsudvikling og lokal forankring af børnekulturaktiviteter i Afghanistan

Organisation:

Dansk MMCC

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

31.12.2005

Beviliget beløb:

717.377,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Afghanistan

Lokale partnere:

  • MMCC Afganistan

Overordnede mål :

Lokal forankring af MMCCs børnekulturaktiviteter i Afghanistan. Det vil sige en gradvis overdragelse af opgaver og ansvar for MMCCs drift og udvikling fra internationale til lokale aktører.

Umiddelbare mål :

1) Opbygning af en lokalt forankret organisation, der med bred opbakning i alle dele af det afghanske samfund kan og vil bidrage til at give børn en stemme. 2) Introducere og styrke børnekultur i alle dele af Afghanistan. 3) Sikre piger og kvinder ligelig adgang til deltagelse i og planlægning af aktiviteter, der bidrager til livsglæde.

Målgrupper :

Brugere, frivillige og lønnede børn, unge og voksne med direkte tilknytning til MMCCs aktiviteter herunder især mindre privilegerede børn og deres forældre. Kvinder og piger med særlig tilknytning til MMCCs pigehus/-aktiviteter

Resume:

Det overordnede formal er opbygning af en lokalt forankret organisation, der med bred opbakning i alle dele af det afghanske samfund kan og vil bidrage til at give børn en stemme. Det gøres gennem en række børnekulturelle aktiviteter ifm. et børnekulturhus og en mobil enhed der laver opsøgende arbejde. Dermed introducere og styrkes børnekulturen i alle dele af Afghanistan. Således vil formentlig 100.000 børn/unge/forældre stifte bekendtskab med aktiviteterne. Den direkte målgruppe er ca. 150 børn/unge der vil indgå direkte i aktiviteterne. Aktiviteterne er tilrettelagt således at de sikre piger og kvinder ligelig adgang til deltagelse i og planlægning af aktiviteter, der bidrager til livsglæde.