Tilbage

Developing of the Concept: Sustainable construction in Ghana (SC-G)

Organisation:

FØB - Fonden til fremme af blivende økologisk balance

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.03.2010

Projekt slut:

15.08.2011

Beviliget beløb:

495.775,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • International Cultural AffPositve Vibes Trust airPositve Vibes Trust s Ghana (ICA-G)

Overordnede mål :

At introducere lerstens teknologi i Ghana og her igennem forbedre deres boligforhold betydeligt specielt i landsbyerne.

Umiddelbare mål :

At indføre ”pressede lerstens” teknologi, og træne 22 fra to landsbyer i byggeteknik og to fra en håndværkervirksomhed i Accra, i anvendelse af lersten på Takoradi Tekniske Institut. At kapacitetsopbygge Landsbyrådene, instruktørerne på Takoradi Tekniske Institut samt bestyrelsen for Nana Ekua Bri II Foundation

Målgrupper :

Primære mål grupper: 6 instruktører fra Takoradi Tekniske Institut, alle mænd 22 kursusdeltagere fra landsbyerne heraf er 4 kvinder og 18 er mænd. 2 kursusdeltagere fra en håndværkervirksomhed i Accra (2 mænd) 22 deltagere i landsbyrådene heraf er 19 mænd og 3 kvinder Ca. 800 indbyggere i de to landsbyer ligeligt fordelt på de to køn. Interesserede deltager i høringer og kan ud fra demonstrationsbygningerne og fra oplysninger herfra danne sig et indtryk af muligheder og ønsker. Sekundære Målgrupper: Bestyrelsen i Nana Ekua Bri Foundation II i alt 7 heraf 2 kvinder. Bestyrelsen vil opbygge en fortalervirksomhed for anvendelse af lerstens teknologi i landsbysamfund. Kommunen Mpohor Wassa East District, der med et vel gennemført projekt ønsker at bruge teknologien til bygning af lærerboliger i kommunen.

Resume:

Formålet med projektet er at introducerer lerstens teknologi i Ghana og hermed videre give et værktøj, der giver mulighed for at bygge holdbare stærkt forbedre boliger, som indbyggerne i landsbyerne har råd til at bygge. Den ansvarlige samarbejdsorganisationen i Ghana er Institut of Cultural Affairs-Ghana og i Danmark er Arkitekter Uden Grænser samarbejdspartneren. Projektet tager udgangspunkt i landsbyerne Apraponso og Bomba i Ghana beliggende 25 km fra Takoradi. Projektets indhold er træning af i alt 24 mænd og kvinder i at producere og anvende pressede lersten, som byggemateriale. Træningen skal foregå på Takoradi Technical Institut. Træningen består i følgende: betjene lerstensmaskinen, vurdere jordens beskaffenhed, bygge med lersten. Projektet afsluttes med opførelse af to mindre bygninger af lersten: et infirmeri, og en klinik. Samtidig trænes landsbyernes råd i at tilrettelægge og planlægge udnyttelsen af de muligheder, lerstens teknologien giver.