Tilbage

New Deal - parents for active advocacy

Organisation:

Lev - Livet med udviklingshandicap

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.06.2012

Projekt slut:

31.03.2014

Beviliget beløb:

849.577,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Rwanda

Lokale partnere:

  • Tubakunde

Overordnede mål :

En reduktion i den stigmatisering mennesker med udviklingshæmning og deres familier oplever i Rwanda således at de kan deltage som ligeværdige borger i samfundet i Rwanda.

Umiddelbare mål :

1. Tubakunde har kapacitet til at agere som advocacy organisationen for mennesker med udviklingshæmning i Rwanda 2. Tubakunde har forøget legitimitet hos og stigende engagement fra forældre til mennesker med udviklingshæmning i deres arbejde.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er forældre til mennesker med udviklingshæmning. Målgruppen er 400 familier. I hver selvhjælpsgruppe deltager 5 til 10 familier. Der er ofte en overrepræsentation af kvinder, idet de ofte bliver overladt til at tage sig af børnene.

Resume:

Projektet skal forøge Tubakundes kapacitet, således at den kan handle som fortalerorganisation for mennesker med udviklingshæmning og deres familier i Rwanda. I Tubakundes medlemsorganisationers hidtidige arbejde har fokus været på service. Samtidig arbejder projektet med at forøge Tubakundes kapacitet til at organisere forældre til udviklingshæmmede og sikre en øget forældreinvolvering i Tubakundes arbejde. Det gøres blandt andet gennem etablering af selvhjælpsgrupper, der giver forældrene en mulighed for at være sammen med ligesindede og få og give fødselsmæssig og praktisk støtte og hjælp til hinanden. Dette er første skridt til at bryde den isolation mange familier, hvor et eller flere børn er udviklingshæmmet, lever i. Projektets målgruppe er på 400 familier, der bliver organiseret i selvhjælpsgrupper.