Tilbage

Combating Gender Based Violence in Morocco

Organisation:

Kvinderådet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.03.2022

Projekt slut:

31.01.2023

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Samlet buget:

500.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Morocco

Lokale partnere:

  • LDDF-INJAD: Réseau Ligue démocratique des droits des femmes-Injad contre la violence du genre

Resume:

Indsatsen er et bidrag til at sikre adgang til beskyttelse af- og rettigheder for- kvinder og piger udsat for kønsbaseret vold i Marokko. Målgruppen er 250 kvinder og piger udsat for kønsbaseret vold, et netværk af 26 kvinderettigheds-organisationer og 20-30 relevante statslige og lokale duty bearers med ansvar for kvindernes beskyttelse og implementering af lov 103-13 til bekæmpelse af vold mod kvinder. Projektets aktiviteter er: Drift af et krisecenter som best practice model og juridsik rådgivninig, som sikrer beskyttelse og rådgivning af kvinderne og deres børn. Desuden kapacitetsopbygning af netværk af kvindeorganisationer, som advokerer for implementering af lov 103-13 med særligt fokus på en integreret, kønsfaglig omsorgsmodel og kvinders økonomiske inklusion og socioøkonomiske rettigheder, for sikring af et bæredygtigt brud med kønsbaseret vold.