Tilbage

’The Council of All Beings’: Crossing Borders tager verdensmålerne til Folkemødet

Organisation:

Crossing Borders

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 10.000 kr.)

Projekt start:

14.06.2018

Projekt slut:

17.06.2018

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Denmark

Resume:

Crossing Borders vil bruge Folkemødet som en mulighed for at oplyse unge om FN’s verdensmål. Det vil ske gennem involverende, pædagogiske metoder, som tager udgangspunkt i vores mange års arbejde med målene. Vores formål er at få publikum til at tage stilling til verdensmålene og opleve nye måder at kommunikere og forstå dem på. Udover at være til stede på Folkemødet med informationsmateriale og aktiv deltagelse i debatter, vil vi udføre en offentlig flashmob aktivitet, baseret på rollespillet; The Council of All Beings. Deltagerne i aktiviteten vil repræsentere forskellige livsformer af verden, som vil være i fare, hvis ikke verdensmålene integreres lokalt og politisk. Vores aktiviteter vil engagere Folkemødets deltagere i debat og handling til fordel for FN’s verdensmål.