Tilbage

Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho, Peru – Fase III

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.10.2017

Projekt slut:

30.09.2018

Beviliget beløb:

399.822,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • TAREA ASOCIACIÓN DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS

Overordnede mål :

Det overordnede udviklingsma?l for projektet er, at elever i alderen 11-18 a?r uddannes i interkulturelt medborgerskab, udøver deres rettigheder og er anerkendt som sociale aktører, der deltager aktivt i udviklingen af politikker som sikrer de unges inklusion i Peru.

Umiddelbare mål :

Den 30.9.2018 støtter og styrker lærere fra 4 provinser (Huamanga, Fajardo, Huanta og Cangallo) AARLE filialerne og de implementerer uddannelsesprogrammet om interkulturelt medborgerskab i deres undervisning. Den 30.9.2018 er AARLE filialerne i de 3 provinser (Sucre, La Mar og VRAEM) styrket i deres organisation.

Målgrupper :

I projektet indga?r elevledere fra de syv provinser Huamanga, Vi?ctor Fajardo, Cangallo, La Mar, VRAEM , Huanta og Sucre, samt kontaktlærere fra i alt 36 skoler. Desuden indga?r embedsmænd fra uddannelsesmyndighederne pa? regionalt og lokalt plan fra de syv provinser. Eleverne er, som samfundet generelt i Ayacucho, i overvejende grad af quechua oprindelse.

Resume:

Axis samarbejder med den peruanske organisation TAREA om at styrke elevorganisationen AARLE, der består af unge skoleelever mellem 11 og 18 år. Formålet hermed er at sikre de unges ret til medborgerskab og en forbedret uddannelseskvalitet i det peruanske højland Ayacucho. Derfor har projektet indtil nu haft fokus på at udbrede AARLE i 7 af regionens 11 provinser. Derudover er et undervisningsmateriale om interkulturelt medborgerskab blevet udarbejdet og valideret. Forma?let med projektets tredje fase er at inkorporere undervisningsmaterialet pa? skolerne i praksis samt fortsat at arbejde for at forankre AARLE i regionen.