Tilbage

Swaziland Positive Living

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.07.2006

Projekt slut:

31.07.2006

Beviliget beløb:

49.650,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Swaziland

Lokale partnere:

  • Swaziland Positive Living, SWAPOL

Resume:

Projektets udviklingsmål er at styrke civilsamfundet og NGO’erne i kampen mod hiv/aids-pandemien indenfor hiv/aids-forebyggelse/behandling og politisk fortalervirksomhed med henblik på at forbedre den nationale hiv/aids-politik. Projektområdet omfatter 40.000-50.000 mennesker fra 20 landsbysamfund i Swaziland, hvor ca. 110 personer fra hver landsby vil være direkte involveret. Projektet tilsigter at styrke målgruppens fysiske og psykosociale tilstand ved at anvende en holistisk tilgang til hiv/aids området. Indsatsen indebærer participatoriske tiltag indenfor sundhed/forebyggelse/behandling og politisk fortalervirk-somhed. Der vil på landsbyplan blive oprettet frivillige støttegrupper. De modtager viden om rettig-heder, fortalervirksomhed, forebyggelse og testning, sorgbearbejdelse, hiv/aids og sygdommens symptomer, behandling, hjemmepleje, aktiviteter for aids-forældreløse, samt god ernæring.