Tilbage

Capacity Building and Advocacy for community participation in political processes and decision making

Organisation:

Denmark Lesotho Network (DLN)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2010

Projekt slut:

30.11.2011

Beviliget beløb:

498.170,00 kr.

Lokale partnere:

  • Development for Peace Education (DPE)

Overordnede mål :

Borgerne er involveret i politiske beslutningsprocesser på lokalt, distrikts og nationalt niveau. Lokalbefolkningen er bevidste omkring mulighederne for deltagelse i politiske beslutningsprocesser. Befolkningens synspunkter bliver hørt af politikere og embedsmænd på både lokalt og nationalt niveau.

Umiddelbare mål :

Kapacitets opbygning af organisationen DPE og udvikle et curriculum for træning af ansatte i organisationen, så de bliver kvalificeret til at uddanne lokal befolkningen i, hvordan de kommer til orde i det politiske system.

Målgrupper :

Med projekts profil vil målgruppen være det lokale samfund, med specifik focus på inddragelse af kvinder, udsatte børn, personer med handicaps og HIV/AIDS ramte. Ifølge en rapport fra August 2007, er der befolkningen i de 3 områder fordelt på omkring 13.241 kvinder og 12.902 mænd.

Resume:

DPE er en lille organisation, som arbejder på lokalt niveau i meget afsides områder. DPE har oparbejdet en anerkendelse i NGO verdenen for deres engagement og metoder. I et samarbejdet mellem DPE og DLN gives der mulighed for, at et større antal borgere får opbygget en kapacitet, til at gøre deres indflydelse gældende, og aktivt deltage i beslutnings processer på alle niveauer. Udviklingen skabes ved direkte og aktiv deltagelse af lokalbefolkningen. De vil blive trænet i gruppe opbygning, ledelse og konfliktløsning. Gennem rollespil synliggøres regeringens sammensætning, arbejdsgang og beslutningsproces, og ikke mindst hvad der skal til for at får indflydelse. Der vil blive præsenteret lovforslag, som den lokale befolkning tager stilling til, og afgiver deres anbefaling til de relevante myndigheder. Den enkelte borger får mulighed for at stille spørgsmål direkte til en minister gennem DPE ”Dialog”.