Tilbage

Fra projekt til kooperativ udvikling på landet i Apac, Amoltar og Oyam Distrikt

Organisation:

Dansk-Ugandisk Venskabsforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.12.2006

Projekt slut:

01.08.2010

Beviliget beløb:

1.326.219,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Plants and Health Cooperative Society

Overordnede mål :

At styrke Plants and Health Project (PHP) som en respekteret udviklingsagent inden for brug af lokale ressourcer til fremstillingsvirksomhed på landet. PHP bruger en tilgang som giver både mænd og kvinder adgang til viden, information, kapital og markeder.

Umiddelbare mål :

'- At styrke PHP som kooperativt center for træning, netværk, lobby og marketing og som legitim repræsentant for de tilknyttede organisationer. -At opbygge de tilknyttede CBOers kapacitet til organisationsledelse -At PHPs trænere opnår tilstrækkelige færdigheder i brug af lokale råvarer, naturressourcer og tilpasset teknologi til fremstilling af kvalitetsprodukter.

Målgrupper :

Medlemmer af de tilknyttede organisationer , der deltager i træning arrangeret af organisationerne, og som derefter arbejder på at forbedre deres indkomst og deres "home management" .Derigennem forventes de at forbedre levevilkårene for deres familie. Det er målet at inddrage mænd og kvinder ligeligt i alle aktiviteter. 32 trænere videreuddannes og ca.200 medlemmer forventes at deltage i kvalificerende træningsforløb. Disse forventes at give deres viden og færdigheder videre til 2000 familiemedlemmer og naboer. Mindst 100.000 beboere i distrikterne forventes at kende til PHP og dets produkter.

Resume:

NGO’en Plants and Health Project blev grundlagt i 2002 som en koalition mellem 5 lokale organisationer. Koalitionens formål var gensidig støtte samt at stå som én partner i samarbejdet med Dansk Ugandisk Venskabsforening under gennemførelsen af projektet ”Sundhed gennem bedre brug af lokale traditionelle fødevarer og urter”. Formålet med det nuværende projekt er at styrke PHP som en respekteret udviklingsagent inden for brug af lokale ressourcer til fremstillingsvirksomhed på landet. PHP vil bruge en tilgang , som giver både mænd og kvinder adgang til viden, information og markeder samt indflydelse på lokal udviklingspolitik. Et væsentligt tiltag i den kommende periode vil være at opbygge et kooperativ, der varetager træning, netværksarbejde, lobby og marketing for de tilknyttede organisationer og deres medlemmer.