Tilbage

Rights to livelihood: Social and economical development through formation of women’s producer co-operatives

Organisation:

Landsforeningen Levende Hav

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2015

Projekt slut:

31.12.2017

Beviliget beløb:

499.033,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Social Need Education and Human Awareness (SNEHA)

Overordnede mål :

Udvikling af levebrød for kvinder i sårbare fiskerisamfund i Nagapattinam og Karaikal distrikter.

Umiddelbare mål :

'- Etablere 12 kvinde ko-operativer - Afholde 3 festivaler som talerstol for medlemmerne overfor regionale myndigheder og politikere - Arrangere møder mellem alle lokale kvinde ko-operativer og deres lokale landsbyråd (kvinder har normalt ikke foretræde)

Målgrupper :

SNEHA har etableret selvhjælpsgrupper i alle 51 fiskerlandsbyer i projektet. Deltagerne i de træningsworkshops som er forberedelse til ko-operativ etablering bliver rekrutteret fra disse selvhjælpsgrupper. Et træningsforløb starter med 60 til introduktion, heraf forventes 10-12 at gennemføre hele forløbet og ende som ko-operativ medlemmer.

Resume:

Projektets hovedaktivitet består af træningsworkshops som sætter fiskerkvinder i stand til at etablere samarbejdende produktionskollektiver og derigennem forbedre deres levebrød til gavn for deres familier og landsbyer. Titlen Ret til levebrød afspejler at kvinders traditionelle deltagelse i fiskeforædling og fiskeomsætning i kystfiskeriet er truet af globaliseringen af fiskeriet i distriktet. Gennem et øget bidrag til den lokale økonomi og gennem deres kollektive aktivitet forventer kvinderne at opnå mere respekt og indflydelse i forhold til familie, landsbyråd og distriktsmyndigheder. Udover oplæring, støtte til proces, distribution og markedsføring for kooperativerne indeholder projektet to aktiviteter, der er direkte møntet på fortalervirksomhed: møder mellem alle kooperativer og deres respektive landsbyråd (som udelukkende består af mænd og hvor kvinder traditionelt ikke har foretræde) samt en årlig festival med præsentation af produkter og taler af ko-operativ kvinder samt af fiskerimyndigheder, distriktsudviklingsmyndigheder og distriktspolitikere.