Tilbage

Bæredygtigt landbrug i Tharaka distrikt, Kenya

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.06.2007

Projekt slut:

31.05.2009

Beviliget beløb:

999.975,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Manyitrani Farmers Self-Help Group (MFSG)

Overordnede mål :

At skabe et bæredygtigt landbrug i Tharaka distrikt i Kenya gennem styrkelse af bøndernes organisering/kapacitet og civilsamfunds-organisationernes evne til at påvirke myndighederne

Umiddelbare mål :

1. Gøre områdets bønder i stand til at påvirke myndighederne i og udenfor Tharaka distrikt gennem den lokale partner MFSG 2. At skabe et bæredygtigt landbrug i Tharaka gennem kapacitetsopbygning af MFSG 3. At forbedre de fattige bønders mulighed for at blive selvforsynende med landbrugsprodukter gennem bedre vandtilførsel til området

Målgrupper :

Den primære målgruppe består af bønderne (100 bønder – 100 familier), som vil modtage landbrugsundervisning og få direkte gavn af vandingsanlægget samt MFSG som landbrugsforening, herunder bestyrelsen, administrationen og frivillige medarbejdere/medlemmer (ca. 20 personer) Den sekundære målgruppe består af ca. 400 familier som får gavn af vandingsanlægget til brug for landbruget på en eller anden måde, de lokale myndigheder, de regionale myndigheder og de nationale myndigheder

Resume:

Opbygning af den lokale landbrugsforening Manyitrani Farmers Self-Help Group (MFSG), indenfor organisering, fortalervirksomhed og overrisling. En kapacitetsopbygning af MFSG vil gøre bønderne i stand til at være fortalere for befolkningens vilkår og rettigheder og sikre en spredningseffekt af træning af bønder i at opdyrke og vande jorden ved hjælp af overrisling. Derudover vil de lokale bønder blive i stand til at udbygge og vedligeholde anlægget gennem vandkommitéer og brugerbetaling. Undervisningen kanaliseres gennem praktisk landbrugsdrift på 2½ hektarer undervisningsmarker. Projektet forventes at forbedre tilførslen af vand til opdyrkning af markerne for 3.000 mennesker i Marimanti, Tharaka distrikt hvorved de vil få mulighed for at opdyrke landbrugsjorden selv under de mest tørre år.