Tilbage

Kapacitetsopbygning af partnere samt styrke kvindernes udvikling i 4 landsbyer i Niamina West District, Gambia. Fase II.

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

01.10.2022

Projekt slut:

30.09.2023

Beviliget beløb:

99.988,00 kr.

Samlet buget:

99.988,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Gambia, the

Lokale partnere:

  • Dental Choya Association

Resume:

Hovedformålet er at videreudvikle kapacitetsopbygningen af vores partner, Dental Choya Association (DCA) . Partneren skal med kapacitetsopbygningen lære selvstændigt, at igangsætte og lede de udviklingsaktiviteter, der er behov for- for at fremme udviklingen i området, Niamina West District, The Gambia. Kapacitetsopbygningen foretages af en person, udefra kommende konsulent. Ud over at lære partneren ledelse og organisering skal projektet støtte den fortsatte alfabetisering både kvinder og mænd, støtte undervisning i sundhed og hygiejne samt i miljørigtig og bæredygtig havebrug. Undervisningen varetages af lokale lærere og konsulenter indenfor de enkelte områder. For at forbedre lærernes undervisning i voksenpædagogik er der afsat to weekendkurser for lærerne.