Tilbage

Red Jaguarens Børn

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Støtte til Ansøgningsproces

Projekt start:

01.07.2018

Projekt slut:

01.09.2018

Beviliget beløb:

50.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, Fundación del Río

Overordnede mål :

Projektets formål er at give 100% af børn og unge Rama-Krioler uddannelse, som øger deres kompetencer og vilkår til at være og blive stolte ledere, der kan forsvare og styrke deres kultur, naturressourceforvaltning og territorium – erfaringer, som spredes til andre børn og unge i Nicaragua.

Umiddelbare mål :

Unge Rama-Krioler har øget kompetencer som proaktive forandringsagenter og territorielle ledere. Unge Rama-Krioler udøver øget fortalervirksomhed og alliancer for at sikre handling for en bedre fremtid.

Målgrupper :

Målgrupperne er alle territoriets 9 landsbyer – heraf 6 Rama og 3 Kriol – dvs. ca. 2600 mennesker, 49% kvinder og 51% mænd. Omkring 70% af befolkningen er ung og under 30 år, og hele 40% er under 15 år, hvorfor ungdommens muligheder afgør fremtiden. De ejer et territorium, der er større end Fyn, og end hele Sjælland, hvis havet regnes med (8480 km2: 50% hav og 50% fastland). De lever hovedsageligt af jordbrug, fiskeri, jagt og indsamling. De udgør en lille, sårbar og fattig minoritet i Nicaragua. De bor afsides i et ”vildt” område og nyder meget begrænset gavn af statens ydelser som skoler, sundhedscentre og infrastruktur. De har få jobmuligheder og bliver ofte ikke hørt. Projektet vil reducere deres fattigdom og marginaliserede position, så de kan få større indflydelse på egen udvikling. Projektet vil yderligere gavne alle landets oprindelige befolkningsgrupper, som deler samme kollektive rettigheder, i alt ca. 620.000 mennesker, der lever med mange af de samme udfordringer som de unge Rama-Krioler.

Resume:

Projektets formål er at give alle af børn og unge oprindelige Rama-Krioler uddannelse i ni landsbyer i regnskoven i det sydøstlige Nicaragua. Uddannelse og træning skal øge deres kompetencer og vilkår til at være og blive stolte ledere, der kan forsvare og styrke deres kultur, naturressourceforvaltning og territorium – erfaringer, som spredes til andre børn og unge og oprindelige folk i Nicaragua, ialt 620.000 mennesker. Projektet implementeres i samarbejde mellem Verden Skove og vores lokale NGO partner gennem 19 år, Fundación del Rio.