Tilbage

Interkulturel Sundhed i Chuquisaca

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2009

Projekt slut:

31.03.2012

Beviliget beløb:

2.999.776,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • PRODECO

Overordnede mål :

At fremme folkesundheden i departementet Chuquisaca i Bolivia med udviklingen af den Interkulturelle Medicin, et etisk forsvarligt og kulturelt acceptabelt sundhedstilbud

Umiddelbare mål :

1. At øge dækningsgrad og udbud af sundhedsydelser gennem en institutionalisering af den Interkulturelle Medicin (IM), et tæt samarbejde mellem den vestlige og den traditionelle medicin. 2. Det offentlige sundhedssystems personale anvender IM i deres daglige arbejde, gennem en viden opnået på præ- og postgraduate kurser. 3. Der findes civilsamfundsorganisationer der promoverer IM, bestående af sundhedsarbejdere, sundheds-promotorer, traditionelle helbredere og fødselshjælpere.

Målgrupper :

400 personer, heraf 100 sundhedsarbejdere fra det offentlige sundhedsvæsen, 150 sundhedspromotorer uddannet på NGO projekter og 150 selvlærte fødselshjælpere og traditionelle helbredere har deltaget i kurser i provinserne i IM. 25 lærerkræfter fra SEDES, universitetet og NGO’erne er uddannet i IM. Kønsfordelingen i de ovennævnte grupper anslås at være 50/50.

Resume:

Gennem uddannelse og hjælp til organisering at bedre folkesundheden i Chuquisaca, Bolivia. Projektet vil 1)øge dækningsgrad og udbud af sundhedsydelser gennem en institutionalisering af den Interkulturelle Medicin (IM), bestående af et tæt samarbejde og en gensidig respekt mellem den vestlige og den traditionelle medicin. 2)sørge for at det offentlige sundhedssystems personale anvender IM i deres daglige arbejde, gennem en viden opnået på præ- og postgraduate kurser. 3)yde organiseringshjælp til dannelsen af civilsamfundsorganisationer der promoverer IM, bestående af sundhedsarbejdere, sundheds-promotorer og traditionelle helbredere. 400 personer vil gennem 3 år blive uddannet i IM. Netværksdannelse og web-baseret kommunikation er centrale strategier.