Tilbage

Forbedrede vilkår og rettigheder for fattige børn i Missiones gennem styrkelse af civilsamfundet og overdragelse af forskolemodellen

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.08.2012

Projekt slut:

31.01.2015

Beviliget beløb:

1.940.973,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Paraguay

Lokale partnere:

  • Centro de Formacion Integral Filadelfia (CEFIF)

Overordnede mål :

Forankring af CEFIFs forskolekoncept i Misiones gennem kapacitetsopbygning og organisering af civilsamfundet (forældre og relevante organisationer), forskoleundervisere- og ledere samt af myndighederne

Umiddelbare mål :

1. 800 forældre er blevet styrket gennem bevidstgørelse og organisering i netværk 2. Forskolekonceptet er blevet forankret i Misiones gennem kapacitetsopbygning af undervisere, undervisningsansvarlige og organisering 3. CEFIF og forældrenetværket er blevet trænet i at udføre fortalervirksomhed over for myndighederne

Målgrupper :

Primær målgruppe (ca. 920 i alt) er delt op på forældre til børn i forskolealderen på ca. 70 skoler hvor der er offentlige forskoler. Det forventes at der dannes 100 familiestøttegrupper (FSG) med ca. 800 forældre. Kønsfordelingen forventes at blive 80 % kvinder, og FSG er målrettet fattige ressourcesvage forældre. Hertil kommer Training of Tainers ca. 40, og 70 forskolelærere og repræsentanter for myndigheder (fortrinsvis kvinder). Sekundær målgruppe på ca. 1.800 børn i forskole på 70 skoler.

Resume:

Projektets formål er at forankre CEFIFs forskolekoncept i regionen Misiones, Paraguay gennem træning og organisering af civilsamfundet (forældre og relevante organisationer), forskoleundervisere- og ledere samt af myndighederne. Dette sker ved at 800 forældre er blevet styrket gennem bevidstgørelse og organisering i netværk, træning af i alt 920 undervisere undervisningsansvarlige og organisering i bæredygtige strukturer, hvor CEFIF fungerer som ekstern ekspert, samt ved fortalervirksomhed over for myndighederne med henblik på deres øgede ansvar over for fattige børns forskoleuddannelse i Misiones. Den sekundære målgruppe er på 1800 børn i forskolealderen. Projektets sigte er at udfase støtten til CEFIF på en ansvarlig måde og efterlade CEFIF i en styrket rolle indenfor sin niche, med styrket kapacitet og evne til at fortsætte arbejdet for at fremme fattiges rettigheder i Paraguay.