Tilbage

Improved quality of life for children with special needs in Southern Kordofan

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.12.2010

Projekt slut:

01.11.2013

Beviliget beløb:

1.676.550,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sudan

Lokale partnere:

  • Baraa Organization for Handicapped Children
  • National Christian Development Organization (NCDO)

Overordnede mål :

Øget livskvalitet for børn med særlige behov i det sydlige Kordofan

Umiddelbare mål :

1. Øget kapacitet hos de lokale partnere til at facilitere græsrodsbæredygtighed i Inclusive Education (IE) / Special Needs Education (SNE) i forhold til bevidstgørelse & fortalervirksomhed, projektledelse og serviceydelser 2. Øget kapacitet for undervisere, forældre og lærer organisationer, familiestøtte- og empowermentgrupper, samt for Uddannelsesministeriet (MoE) til at udvikle og opretholde IE/SNE fortalervirksomhed og serviceydelser 3. Øget serviceydelse i forhold inkluderende uddannelsesmuligheder for børn med særlige behov

Målgrupper :

• 200 børn er vurderet i forhold til særlige behov på SNATC centrene • Udfærdigelse af uddannelsesplaner for 150 børn gennem 3 SNATC centre (inkl. kommunikation / koordination med familier, uddannelsesansvarlige og andre serviceydelsesgrupper efter behov) • 150 børn deltager i 3 IE/SNE programmer i pilotskoler eller andre lokale skoler med passende kapacitet og ressourcer. • 100 børn modtager passende hjælpemidler på baggrund af SNATCs vurdering

Resume:

Sudan er langt fra at opnå målet om uddannelse for alle, og i det komplekse og krigshærgede land, der betegnes som en skrøbelig situation, er vilkårene endnu mere vanskelige for børn med specielle behov. Formålet med denne ansøgning er at følge op på en partnerskabsaktivitet fra 2009, hvor et fundament for Inclusive Education (IE) og specialundervisning (SNE) er opbygget gennem kapacitetsopbygning af lokal partner, med henblik på styrket fortalervirksomhed for IE/SNE i staten Syd Kordofan, og en baseline undersøgelse der afdækkede behovene i i Nuba bjergene, Syd Kordofan. Dette projekt indeholder derfor strategisk kapacitetsopbygning (lokale partnere, undervisningsministeriet, lærere, forældre/lærerorganisationer, familienetværk) og service ydelser; (indretning af IE klasseværelser på 3 pilotskoler og etablering af 3 specialundervisningsressourcecentre så børn med specielle behov inkluderes) med henblik på fremtidig regional og national fortalervirksomhed på dette område, så flere børn inkluderes i Sudans skoler.