Tilbage

Samarbejde mellem ansatte i de østafrikanske havne

Organisation:

FIC

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

15.06.2003

Projekt slut:

30.06.2005

Beviliget beløb:

377.459,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya
  • Mozambique
  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Dock Workers Union - Kenya
  • Dock Workers Union - Tanzania
  • SINPOCAF
  • SOFALA (Mozambique)

Overordnede mål :

'- at styrke organisationernes kapacitet og fremme netværk med relaterede organisationer i regionen.

Umiddelbare mål :

'- Styrke de faglige organisationers rolle - Styrke de faglige organisationers kapacitet til indgåelse af aftaler der omfatter samtlige lønarbejdere, uanset køn. - Fremme organisationernes netværk med andre organisationer.

Målgrupper :

'- 175 Medlemmer af bestyrelser og branchekomiteer i Tanzania og Kenya, subsidiært Mozambique. - 200 Tillidsrepræsentanter for de ansatte i de respektive havne. - 20 Kvindepolitisk ansvarlige - 100 Kvindelige ansatte i havnene.

Resume:

Projektets formål er at fremme det regionale samarbejde mellem de faglige organisationer i det østlige Afrika (syd/syd samarbejde) ved at: - styrke de faglige organisationers forståelse for deres rolle i forbindelse med omstillingen af landenes økonomier, inklusive kvinders forhold og muligheder. - styrke de faglige organisationers kapacitet til indgåelse af aftaler der omfatter samtlige lønarbejdere, uanset køn, og bidrager til et bæredygtigt arbejdsmarked. - sikre at de faglige organisationer deltager i netværk med relaterede organisationer i regionen samt styrke fortalervirksomhed for lønmodtagerrettigheder og pligter. Målgruppen er 175 medlemmer af bestyrelser og branchekomiteer, 200 tillidsrepræsentanter for de ansatte i de respektive havne, 20 Kvindepolitisk ansvarlige og 100 Kvindelige ansatte i havnene.