Tilbage

Building Capacity for Child Abuse Prevention and Rehabilitation in South Vietnam

Organisation:

Dansk Vietnamesisk Forening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2009

Projekt slut:

01.05.2014

Beviliget beløb:

2.999.550,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Ho Chi Minh City Child Welfare Association
  • Little Rose Warm Shelter (LRWS)

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er gennem udvikling og udbredelse af pædagogiske rehabiliterings- og forebyggelses metoder at skabe opmærksomhed blandt myndigheder, pædagogisk personale og familier om misbrug af børn i Sydvietnam.

Umiddelbare mål :

1. Styrke LRWS’s kapacitet I forhold til at implementere, facilitere og replikere forebyggelse og rehabiliteringsprogrammerne 2. Styrke lokale shelters, akademia og studerende til at replikere nye forebyggelse og rehabliteringsmetoder som er opbygget i LRWS. 3. Udvide LRWS og HCWF’s kapacitet og bæredygtighed I forhold til at agere som fortalere for seksuelt misbrugte børn.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er seksuelt misbrugte børn og børn i højrisikogruppe for seksuelt misbrug. Disse kommer primært fra fattige familier. På LRWS vil ca 60 piger fra denne målgruppe blive rehabiliteret i projektperioden. Alle ansatte på LRWS er kvinder, og langt de fleste ansatte på de øvrige sheltre er ligeledes kvinder.

Resume:

Projektet har til formål at udvikle, implementere og replikere et teoretisk velfunderet rehabiliteringsprogram samt forebyggelsesprogram i LRWS og 27 shelters i HCMC. Dette skal højne kvaliteten af rehabilitering og forebyggelse af seksuelt misbrugte børn i Sydvietnam. Projektet sigter på at ramme 60 børn i LRWS og i alt 2500 børn og deres familier i HCMC. Endvidere sigter projektet på, at uddanne og påvirke studerende fra universiteter i HCMC og Dalat, således at disse i deres kommende arbejde kan drage nytte af projektets erfaringer og viden. Projektet sigter på gennem fortalervirksomhed at påvirke myndigheder og beslutningstagere i HCMC og Sydvietnam ved at sætte fokus på emnet seksuelt misbrug af børn. Det er projektets mål at LRWS og HCWF bliver i stand til at fundraise således, at et realistisk aktivitetsniveau kan opretholdes efter projektets afslutning.