Tilbage

Det 4. Internationale symposium om "Village Concept Projects"

Organisation:

IMCC (International Medical Cooperation Committee)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.03.2002

Projekt slut:

31.05.2003

Beviliget beløb:

758.125,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Zimbabwe

Overordnede mål :

Styrket kapacitet til og involvering i studenterrelaterede projektaktiviteter med fokus på kapacitetsopbygning af studerende i både syd og nord.

Umiddelbare mål :

1. Kapacitetsopbygning af de involverede studerende. Et helt centralt mål er at få studerende i syd til at tage del i og ansvar for udviklingsarbejde i deres eget land. 2. Udarbejdelse af en revideret udgave af VCP konceptet. På baggrund af Danidas eksterne evaluering af Z-VCP er det erkendt, at en revision af VCP konceptet er nødvendig for at opnå øget fokus på kapacitetsopbygning af studerende i både syd og nord, samt at styrke studenterrelationerne. 3. At skabe et forum for erfaringsudveksling. Det er essentielt for den kontinuerlige udvikling og forbedring af VCP konceptet samt af studenterrelationerne mellem nord og syd, at der skabes et forum for erfaringsudveksling mellem de studerende der arbejder med VCP konceptet. Erfaringsudveksling skal ske på symposiet, men der ønskes også udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan denne proces kan udbygges og fortsætte efterfølgende. Der skal sættes øget fokus på vigtigheden af at fremme erfaringsophobningen i Syd.

Målgrupper :

Symposiets målgruppe er studerende i eksisterende, tidligere samt planlagte VCP projekter. Disse vil være repræsenteret gennem både lokale og internationale projekt koordinatorer.

Resume:

Formålet med indsatsen er at afholde det 4. internationale symposium for Village Concept Projects, samt et opfølgende møde i Zimbabwe. Formålet med disse to møder er: 1) Kapacitetsopbygning af de involverede studerende - et helt centralt mål er at få studerende i syd til at tage del i og ansvar for udviklingsarbejde i og med deres eget land. 2) Udarbejdelse af en revideret udgave af VCP konceptet – baseret på erfaringer fra Danida review af Zimbabwe-VCP. 3) Skabelsen af et forum for erfaringsudveksling. 4) Oprettelse af fælles hjemmeside.Det er essentielt for den kontinuerlige udvikling og forbedring af VCP konceptet samt af studenterrelationerne mellem nord og syd, at der skabes et forum for erfaringsudveksling mellem de studerende der arbejder med VCP konceptet. Erfaringsudveksling skal ske på symposiet samt mødet i Zimbabwe, men der ønskes også udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan denne proces kan udbygges og fortsætte efterfølgende.