Tilbage

Udvikling af et netværk af lokalt baserede miljø- og udviklingsgrupper i Kenya

Organisation:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2003

Projekt slut:

30.06.2005

Beviliget beløb:

970.584,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Nature Kenya (NK)

Overordnede mål :

At styrke effektiviteten af de lokalt baseret brugergrupper gennem mulig for at operere som et netværk samt sikre en institutionel kapacitetsopbygning af de enkelte grupper.

Umiddelbare mål :

'- Et nationalt netværk er etableret bestående af lokalt baseret brugergrupper, der arbejder for en bæredygtig forvaltning af de naturlige ressourcer omkring biologisk betydningsfulde områder. - Nature Kenya har opnået erfaring og viden til at sikre en effektiv facilitering og rådgivning af netværket samt af brugergruppernes arbejde. - En øget kapacitet er opnået blandt brugergrupperne til at kommunikere samt udøve indkomst generende aktiviteter.

Målgrupper :

Brugergrupper omkring otte forskellige områder i Kenya. Det forventes at 50-400 mennesker vil være involveret pr område herunder en kønsfordeling på 50-50.

Resume:

Formålet med projektet er at etablere et netværk af brugergrupper omkring otte betydningsfulde områder for biodiversiteten i Kenya. Herunder vil der ske en styrkelse af de enkelte brugergrupper i relation til en bæredygtig forvaltning af de naturlige ressourcer ved bl.a. udførelse af indkomst skabende aktiviteter. Netværkets formål er at arbejde med erfaringsudveksling mellem de enkelte brugergrupper. Nature Kenya vil være ansvarlige for den faglige og institutionelle opbygning af brugergrupperne og netværket. Herunder vil der ske en vidensoverførelse og kapacitetsopbygning af Nature Kenya fra DOF-BirdLife Danmark fra lignende erfaringer i Danmark og udlandet.