Tilbage

”Savoir pour pouvoir”/ Lære for at kunne Kapacitetsopbygning via tilførsel af kompetencer inden for alfabetisering og fortalervirksomhed.

Organisation:

International Kontakt

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.12.2008

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

397.335,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mali

Lokale partnere:

  • L’Association d’Ampari, Pah

Overordnede mål :

Kapacitetsopbygning af landsbybeboerne med henblik på forbedring af indtægtsmuligheder, sundhedstilstand og fortalervirksomhed

Umiddelbare mål :

At give 60 handelskvinder mulighed for at blive alfabetiseret, få færdigheder i regning og kendskab til fransk At bibringe kvinderne viden om sundhed og hygiejne, give dem indsigt i samfundsforhold og kvinders rettigheder i samfundet. At uddanne 2 personer til at drive en sundhedsklinik, forstå undervisning i sundhed og hygiejne At give civilsamfundsgruppe kendskab til metoder og træning i fortalervirksomhed At der gennemføres offentlige informationsmøder vedr. almen hygiejne/sundhed, afholdes dialogmøde med anden landsby. At samarbejdspartneren selv tager initiativ til møder med myndighederne.

Målgrupper :

Ca. 60 voksne kvinder i en fattig landsby, som ernærer sig ved landbrug og småhandel, og som aldrig har modtaget skoleundervisning. Civilsamfundsgruppe, som består af både mænd og kvinder med behov for indsigt i metoder og træning i fortalervirksomhed.

Resume:

Mali er et af de fattigste lande i Afrika. De sidste år har landet implementeret et af de mest vidtgåen¬de programmer for politisk og administrativ decentralisering i Afrika. Problemet er dog, at kommu¬nerne endnu ikke er i stand til at levere de ydelser til landområderne, som er programmets intentio¬ner. IK ønsker med projektet ”Savoir pou pouvoir” at kapacitetsopbygge og overordnet styrke kvin¬ders ret til uddannelse som en del af deres økonomiske og sociale rettigheder for derved at forberede dem på fremtidens muligheder. Dette vil vi gøre ved at give kvinderne mulighed for en modersmåls¬baseret alfabetisering kombineret med undervisning i samfundsfag og sundhed. Markedsplads og sundhedsklinik vil være vigtige lærerum. Desuden vil vi forberede en civilsamfundsgruppe med del¬tagelse af kvinderne på at kunne udnytte de muligheder, som decentraliseringen har, ved at give dem metoder og træning i fortalervirksomhed, til sikring og videreførelse af projektet. De første drøftel¬ser med samarbejdspartneren vil finde sted i november 2008, og projektets start er den 1. december 2008.