Tilbage

Ungdomsengagement i Danmark via kreative redskaber fra Syd

Organisation:

Ubumi Prisons Initiative

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

15.09.2020

Projekt slut:

31.12.2021

Beviliget beløb:

422.540,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Denmark

Lokale partnere:

 • 100% for Børnene

Resume:

Ubumi Prisons Initiative og 100% for Børnene ønsker i dette projekt at engagere danske unge fra udvalgte ’udsatte’ boligområder i Århus i udviklingssamarbejde og FN’s Verdensmål gennem et workshopforløb i samarbejde med Rapolitics og boligsociale medarbejdere. I workshopforløbet vil stemmer fra Syd blive inddraget gennem kreative produkter udarbejdet af unge i Zambia, Ghana og Kenya, og de danske unge vil også selv få mulighed for at udtrykke sig kreativt. Workshopforløbet vil have tematikkerne 'At være på kanten af samfundet', 'Stigmatisering og diskrimination' og 'At mangle en stemme' som omdrejningspunkt, hvilke er udvalgt og beskrevet på baggrund af 100% og Ubumi’s målgrupper i Syd. Under workshopforløbet bruges rap og story slam til at møde de unge i øjenhøjde og give de unge en stemme på deres egne præmisser, med udgangspunkt i de tre tematikker. Workshopforløbet er kompetenceudviklende (fagligt, socialt og personligt) og medvirker til at mobilisere de unges ressourcer.