Tilbage

Launching new cement-based stoves in target areas in order to increase sales

Organisation:

DANTAN

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2008

Projekt slut:

31.10.2010

Beviliget beløb:

399.748,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Shina Groups og Community Care Society

Overordnede mål :

'- at mindske brugen af brænde i landsbyerne og af trækul i Singida by - minimere udledning af farlige røgforbindelser i køkkenet ved at forbedre sundshedstanden hos primært kvinder og børn ved et øge salget af cementbaserede kassekomfurer

Umiddelbare mål :

'- at folk i mållandsbyerne og i Singida by og i Iramba distriktet er klar over alle fordele ved såvel brænde- som savsmuldskomfuret hvilket afspejler sig i en større efterspørgsel efter de nye komfurer - så at salget heraf over en 24 måneders periode sker til bæredygtige priser baseret på den foreslåede kommercielle model - at Shina udnytter sine kontakter til lokale sundheds- og udviklingsmedarbejdere til at de sammen udarbejder en plan for et forpligtende samarbejde, der støtter aktiviteterne i landsbyerne.

Målgrupper :

'- Der er to målgrupper: Shina medlemmer som gennem projektet bliver i stand til at gennemføre aktiviteter til glæde for - Kvinder og mænd og børn i områderne Unyambwa, Mtamaa, Kisaki og Mandewa plus to bydele i Singida. I begge målgrupper er den en ligelig fordeling mellem kønnene - Andre deltagere i kurser og workshops arrangeret af Shina og Dantan i Singida Region og andetsteds.

Resume:

Ansøgningen argumenterer for at det nye koncept som bokskomfuret med skorsten repræsenterer, vil bidrage afgørende til at en langt større udbredelse af komfurer end hidtil til såvel savsmuld som til brænde. Komfuret er nemmere at lave end de tidligere modeller og egner sig derfor udmærket også til decentral produktion, som er det andet vigtige led i udbredelse og salg til flere mennesker. Det tredje led er komfurerne imødekommer et stærkt ønske i befolkningen om at undgå røg i køkkenet under madlavning. (Tidligere komfurer havde ingen skorsten). Ansøgningen lægger vægt på at gøre lokale myndigheder opmærksom på hvordan komfurerne kan indgå i et samarbejde om udvikling og sundhed mellem Shina og Singida kommune, samt hvordan kredsen af interessenter i cementbaseret komfurproduktion kan gøres bredere. Samarbejdet med andre NGO’er skal også tjene til at konsolidere projektet, når projektperioden udløber december 2010.