Tilbage

A Local Self Governance role for a contextually more appropriate education for rural youth to alleviate rural poverty in India

Organisation:

iiINTERest

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

2.382.702,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • AHEAD INITIATIVES

Overordnede mål :

At gøre de lokale myndigheder ansvarlige for udvikling af undervisning, der er bedre tilpasset behovet hos børn og unge på landet – det vil sige færdigheder inden for ernæring, sundhed, dyrkning, levevilkår og deltagelse i demokratiske processer med lokale myndigheder.

Umiddelbare mål :

De umiddelbare målsætninger er: 1) at opbygge kapacitet hos de lokale civilsamfundsorganisationer (CSOer), der sætter dem i stand til at udvikle denne form for undervisning, 2) at de lokale myndigheder begynder at tage den nye undervisning til sig og arbejder med på at integrere den i skolerne

Målgrupper :

Den første målgruppe er sammensat af skolebørnene og de børn, der er droppet ud af skolen, i alt ca 4000 børn. Dertil kommer de lokale personer med lokal indfødt viden og kultur. Der sigte mod at knytte 4 personer til hver af de 24 skoler, i alt 96 personer. Endelig omfatter målgruppen de 96 lærere på de 24 skoler. Den anden målgruppe omfatter de 8 kommuner, især deres skoleudvalg, skolemyndighederne (indiske skoler hører under delstaten) og forældreorganisationerne Den tredje målgruppe er de fire loklae CSOer, der skal indgå partnerskaber med skolerne og have en vigtig understøttende rolle i forhold til kommunerne. Der forventes en ligelig kønsfordeling i forhold til alle de involverede målgrupper.

Resume:

Projektets mål er at gøre de lokale myndigheder ansvarlige for udvikling af undervisning, der er bedre tilpasset behovet hos børn og unge på landet – behov for færdigheder inden for ernæring, sundhed, dyrkning, levevilkår og deltagelse i demokratiske processer med lokale myndigheder. Lokale civilsamfundsorganisationer kapacitetsopbygges, således at de bliver i stand til at udvikle denne form for undervisning med henblik på, at de lokale myndigheder begynder at tage den nye undervisning til sig og arbejder med på at integrere den i skolerne.