Tilbage

SUPPORT FOR VULNERABLE WOMEN, YOUTH & CHILDREN IN NORTHERN UGANDA

Organisation:

Fora

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

31.05.2013

Beviliget beløb:

390.599,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • UPENDO Community training in skills (UCTS)

Overordnede mål :

Reducere fattigdom og styrke håndværksmæssige kompetencer for AIDS og konfliktramte kvinder, børn & unge i UPENDO i det nordlige Uganda

Umiddelbare mål :

PM 1. Den 01.01.13 har medlemmerne af UPENDO erhvervet en større viden og bevidsthed om demokrati og rettigheder i familien, omgivelser og det civile samfund. PM 2. Den 01.01.13 har medlemmerne af UPENDO erhvervet så meget håndværksmæssig viden og kapacitet, at de kan sælge produkter af god kvalitet og dermed forbedre deres levestandard. PM 3. Den 01.01.13 er et velfungerende uformelt netværk etableret mellem UPENDO og andre formelt og uformelt organiserede håndværksgrupper i det nordlige Uganda.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er UPENDOS formelle og uformelle medlemmer: 1 - Enlige mødre, hvoraf de fleste er ramt af HIV / AIDS og forladt af deres ægtefæller. 2 - Unge, der har været af bortført af LRA rebellerne og har problemer med reintegration i familie/samfundet. 3 - Børn, som kan være smittet og efterladt alene med ansvar over andre mindre børn, som følge af død, separation eller skilsmisse. UPENDOs målgruppe er mennesker, der på mange måder er traumatiseret og stigmatiseret fra samfundet/ det lokale samfund. Som det fremgår af ovenstående er det overvejende udsatte kvinder, unge og, børn, der er målgruppen for UPENDOS virksomhed og det er aktiviteter for denne gruppe, der er prioriteret. UPENDOS har ca. 50 medlemmer (de formelle medlemmer). De uformelle medlemmer tæller flere hundrede. Vi skønner, at målgruppen for UPENDOS arbejde p.t. udgør ca. 300. Herudover er der det (foreløbige) uformelle netværk, der tæller flere hundrede berørte.

Resume:

Projektet er et partnerskab mellem NETOP/Dansk Husflid i Danmark og UPENDO (UCTS) i Uganda. I partnerskabet og projektet er tanken at øge kvalitet og produktivitet inden for lokalt håndværk og bevidstgøre om rettigheder og demokratisk livsførelse i Uganda og samtidig etablere et netværk lokalt blandt håndværksgrupper i det nordlige Uganda og en kobling der rækker nordpå til Danmark. Vi ønsker at nå målet via en række workshops, hvor undervisere, primært fra andre egne af Uganda og sekundært fra Danmark, videregiver kompetencer. Dette sker i en vekselvirkning med træning i demokrati og rettigheder med lokale kapaciteter. Udgangspunktet er materialet ”Democracy - as a way of life” som er udgivet af MS Uganda.