Tilbage

Citizen Driven Climate Sensitive WASH Management - Kenema District, Sierra Leone

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.12.2021

Projekt slut:

31.05.2024

Beviliget beløb:

3.890.982,00 kr.

Samlet buget:

4.290.982,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Social Enterprise Development (SEND) Sierra Leone
  • World Hope International - Sierra leone

Resume:

EWB-DK sammen World Hope International Sierra Leone og SEND, vil med afsæt i tidligere projekter i Kenema, som er et af de fattigste distrikter i Sierra Leone, styrke distriktets og landsbyernes kapacitet til at modstå og imødegå de årligt tilbagevendende og tiltagende oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Projektet vil blandt andet være med til at klimasikre adgangen til vand og sanitet i 50 landsbyer. Da vand, sundhed og levevilkår er tæt forbundne, vil vi med afsæt i adgangen til rent vand og gennem en borget drevet tilgang styrke disse skrøbelige landsbyernes modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne. Således kortlægges først de negative konsekvenser af klimaforandringerne med fokus på vandforsyning og sanitære forhold, som er udgangspunktet for at distriktet kan udarbejde en risikoanalyse og dernæst via borgerinddrages en prioritet plan de geografiske og tekniske indsatsområder, for bedst at udnytte de meget knappe ressourcer.