Tilbage

Red Sea Coastal Fishery Project 2

Organisation:

Landsforeningen Levende Hav

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2010

Projekt slut:

01.06.2013

Beviliget beløb:

1.589.765,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Eritrea

Lokale partnere:

  • Eritrean Fisheries Cooperatives Society (EFCS)

Overordnede mål :

På en bæredygtig måde at gøre fiskeriet i de involverede kooperativer mere effektivt og forstærke fiskernes evne til fortalervirksomhed.

Umiddelbare mål :

'- At forbedre fiskernes tekniske kunnen. Dette skal ske på fiskernes egne præmisser og på en bæredygtig måde. - At forstærke fiskernes faglige organisering i det enkelte kooperativ. Denne organisering vedrører både det fiskerifaglige og fortalervirksomheden. - At forstærke kommunikationen mellem kooperativerne.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er de 343 fiskere, der er organiseret i de 14 involverede kooperativer, og deres familier. Projektet vil dog være til nytte for hele landsbyerne. Da fiskeri er et traditionelt mandeerhverv, er alle fiskerne mænd, men kvinderne i landsbyerne er involveret i vedligeholdelse af fiskegrej og behandling og tilberedning af fisk.

Resume:

Red Sea Coastal Fishery Project 2 skal gennem et kollegialt samarbejde og på en bæredygtig og naturskånsom måde udvikle fiskeriet i 14 eritreanske fiskekooperativer. Dette skal ske gennem implementering af nye fiskerimetoder, gennem fiskerikurser og gennem organisationsudvikling. Projektet vil hos fiskerne fremme en anden bevidsthed om fiskeriets muligheder, hvorved fiskeriet vil generere større indtjening og sende flere fisk på markedet i et land, der har periodevis mangel på fødevarer og samtidigt har et hav med rigelige fiskeressourcer. Endelig vil projektet også fremme fiskernes faglige organisering i både de enkelte kooperativer og i disses fælles råd, så denne får en funktion, der kan sammenlignes med danske fiskeriorganisationer.