Tilbage

Joint Environmental Management for Livelihood Improvement at Important Bird Areas

Organisation:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

31.03.2012

Beviliget beløb:

2.817.661,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Nature Kenya (NK)

Overordnede mål :

Forbedre levevilkårene for den fattige del af lokalsamfundene gennem udvikling af bæredygtig udnyttelse af natur-ressourcerne ved Important Bird Areas (IBAs) og styrkelse af lokale Site Support Groups (SSGs)

Umiddelbare mål :

1) Starte og støtte bæredygtige, naturbaserede indkomstskabende aktiviteter og strategier til gavn for fattige dele af lokalsamfundene 2) Styrke lokalsamfundsorganisationers kapacitet til at indgå i fælles forvaltning, regulering og monitorering af bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne gennem lokale SSGs 3) Styrke evnen til fortalervirksomhed for en bæredygtig forvaltning af IBAs på distrikts og nationalt niveau

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er lokalsamfundene i og omkring de 3 model IBAs. Den sekundære målgruppe er 11 andre IBAs, deres CBOer og SSGs, samt de nationale institutioner. Kvinder og piger udgør ca. 50 % af lokalbefolkningen, og 2/3 af medlemmerne i SSGer.

Resume:

Projektet vil udvikle indkomstskabende aktiviteter for fattige grupper i lokalbefolkningen gennem lokale Site Support Groups (SSG) omkring 3 udvalgte fuglebeskyttelsesområder. Projektet vil øge kapaciteten hos 9 SSGs til at deltage i udviklingen af forvaltningsplaner, der inddrager lokalbefolkninger og sikrer disses rettigheder i forbindelse med bæredygtig udnyttelse af områdernes naturressourcer. Projektet vil styrke Natur Kenyas fortaler-virksomhed og støtte dannelsen af et nationalt netværk af SSGs der kan øve indflydelse på lovgivning vedrørende naturforvaltning.