Tilbage

The Nairobi Eastland Children's Heart Education Project

Organisation:

Hjerteforeningen

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.02.2007

Projekt slut:

01.02.2009

Beviliget beløb:

993.730,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Kenyan Heart National Foundation

Overordnede mål :

At beboerne i Nairobi Eastlands har kendskab til reumatisk gigtfeber og søger forebyggende behandling ved de første symptomer

Umiddelbare mål :

At opbygge et samlet beredskab, som varetager forebyggelsen af Reumatisk gigtfeber i Nairobi Eastlands, som danner model for udbredelse i Kenya. Beredskabet dannes især af skolelærere, sygeplejersker og sociale medarbejdere fra kirkerne. Der dannes lokale komiteer, som tager initiativ til yderligere forebyggende aktiviteter.

Målgrupper :

Børn under 16 fra familier med under 1 USD om dagen modtager undervisning om forebyggelse af reumatisk gigtfeber Medlemmer af Kenyan heart national Foundation som udgør grundlaget for lokalkomiteerne Klinikker, skoler og kirker i Eastlands

Resume:

Projektet drejer sig om at yde økonomisk støtte til gennemførelse af et mini lokalområde interventionsprojekt, der har til formål at forebygge rheumatic heart disease igennem dannelsen af lokalkomiteer under Kenyan Heart National Foundation i Nairobi Eastlands. Igennem et 2årigt projekt etableres 10 lokalkomiteer, der består af 5 til 10 lokale medlemmer, der på frivillig basis arbejder for at udbrede Kenyan Heart National Foundation´s program for uddannelse af skolelærere, elever, kirkepersonale og sundhedsklinikpersonale i Nairobi, Eastland. Projektet skal bl.a. sikre, at børn og deres familier genkender symptomer på rheumatic heart disease, opsøger klinikken, hvis de får symptomerne, og at klinikkerne iværksætter den korrekte behandling. Målgruppen er Eastlands ca 50.000 børn under 16 år fra familier med under 1 USD i dagsindkomst og lokalkomiteerne med ca. 10 medlemmer i hver. Med opbygning af et netværk af lokalkomiteer sikres folkelig forankring, så projektet kan fortsætte, når projektperioden afsluttes. Der er tale om et modelprojekt, som vil indgå i Kenyan Heart National Foundation´s strategi for at udbrede lokalkomiteer i Kenya med henblik på forebyggelse af hjertekarsygdomme.