Tilbage

Promoting Education for Sustainable Development (ESD) in Tanzanian Primary Schools: A Tool for Sustainable Community Development

Organisation:

Friluftsrådet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.04.2011

Projekt slut:

30.09.2013

Beviliget beløb:

2.278.998,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Wildlife Conservation Society of Tanzania (WCST)

Overordnede mål :

Fremme Undervisning for Bæredygtig Udvikling i Tanzania gennem miljøundervisning i grundskolen og styrket samarbejde mellem skole og lokalsamfund.

Umiddelbare mål :

Introducere miljøundervisningsprogrammet Eco-Schools i udvalgte grundskoler i Coast regionen og Dar es Salaam som middel til at fremme bæredygtig udvikling i lokalsamfundene.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er ca. 7.500 elever (piger og drenge) og 200 lærere i 15 grundskoler samt befolkningen i de omkringliggende lokalsamfund. Den sekundære målgruppe er de lokale institutioner og myndigheder med ansvar for undervisning og miljø.

Resume:

Det toårige pilotprojekt vil introducere det internationale miljøundervisningsprogram Eco-Schools i Tanzania til fremme af Undervisning for Bæredygtig Udvikling. Målet er at opbygge den lokale partners (Wildlife Conservation Society of Tanzania) kapacitet til at udvikle og udbrede et nationalt Eco-Schools program indenfor rammerne af grundskolens læseplaner. Projektets undervisningsfaglige komponenter - udvikling af undervisningsforløb, undervisningsmaterialer samt træning af lærere - vil give både elever og lærere viden og handlekompetencer i forhold til lokale miljø- og fattigdomsproblemer. Skolerne skal fungere som indgang til at fremme bæredygtig naturressourceforvaltning og bedre velfærd i lokalsamfundene. Til støtte herfor etableres samarbejdsprojekter mellem skole og lokalsamfund. Pilotfasen omfatter 15 skoler i Coast-regionen og Dar es Salaam. Eco-Schools programmet søges udbredt til andre regioner i kommende faser.