Tilbage

DGI Verdensholdets verdensmål

Organisation:

DGI - Danske Gymnastik og Idrætsforeninger

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 200.000 kr.)

Projekt start:

13.10.2021

Projekt slut:

05.07.2022

Beviliget beløb:

197.690,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Fiji
  • Indonesia
  • Malaysia

Ansøgningstekst:

Projektbeskrivelse, 2.0.pdf

Resume:

Projektets formål er at skabe dialog mellem danske efterskoleelever og unge i udviklingslande. Dialogen rammesættes ud fra verdensmålene og skal pirre de unges nysgerrighed til og øge kendskabet om hinandens liv, hverdag og verdenssyn, set fra hver deres ståsted. Målgruppen er efterskoleelever samt unge i udviklingslande DGI Verdensholdet besøger. Verdensholdet tager indledningsvist på tur til ni efterskoler, hvor de bl.a. afholder workshops med eleverne. Her arbejdes der med verdensmålene og forløbet munder ud i et katalog af spørgsmål til unge i de udviklingslande, Verdensholdet efterfølgende besøger. På verdensturneen afholdes workshops med lokale unge, hvor der bl.a. arbejdes med at give svar på spørgsmålene fra efterskoleeleverne samt egne spørgsmål, som sendes retur til Danmark. Derved igangsættes en løbende dialog mellem unge i Danmark og unge i en række udviklingslande. En kortfilm om projektet vises på en afsluttende turne til 20 danske byer og DGI´s Landsstævne i 2022.