Tilbage

Klimavenlig, Rettighedsbaseret & Fattigdomsorienteret SKOVBEVARELSE

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

PROGRAM (Endelig ansøgning)

Projekt start:

01.01.2018

Projekt slut:

31.12.2019

Beviliget beløb:

26.410.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Bolivia
 • Ethiopia
 • Honduras
 • Myanmar
 • Nicaragua
 • Panama
 • Uganda

Lokale partnere:

 • Apoyo para el campesino indígena del oriente de Bolivia, APCOB (Support for indigenous peasants in eastern Bolivia)
 • Asociación Forestal Indigena Nacional, AFIN
 • Cámara de Turismo de La Ceiba, CTLC (Turisme Chamber of La Ceiba)
 • Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS
 • Consejo Hondureño para la Certificación Forestal Voluntaria, CH-CFV (FSC Honduras)
 • Earth Train
 • Farm Africa Ethiopia
 • Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, Fundación del Río

Resume:

Programmets mål er at bevare de tropiske skove til fordel for det globale klima og levevilkårene for landsbysamfund og oprindelige folk i skoven. Dette arbejder Verden Skove med ud fra vores ToC, hvor afskovning, klimaforandringer, fattigdom og brud på rettigheder bekæmpes i samarbejde med partnere og allierede via fortalervirksomhed og bæredygtig skovforvaltning for at opnå individuelle og kollektive rettigheder, stærke civilsamfundsaktører og bæredygtige værdikæder. Rettigheder, et stærkt civilsamfund og bæredygtige værdikæder udgør tre specifikke strategiske processer i vores interventionslogik. Programmets målgrupper udgør samlet omkring 1.891.000 mennesker, der ejer, bruger eller er afhængige af 4.494.996 ha. skov.