Tilbage

Demokratisk kultur og NGO'ernes rolle i Iran

Organisation:

FN-forbundet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2005

Projekt slut:

31.05.2005

Beviliget beløb:

298.631,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Iran, Islamic Republic

Lokale partnere:

  • United Nations Association of Iran (UNA-Iran)

Overordnede mål :

Formålet er at arbejde for demokratisering af Iran gennem udvikling af udvalgte NGOers evne til at agere udfra demokratiske principper og ved at de aktivt lærer fra sig om demokrati.

Umiddelbare mål :

Konkret er det målet at deltagerne skal have følgende med sig hjem: Redskaber til at arbejde demokratisk. Inspiration til hvordan de kan formidle demokratisk kultur til andre. Et netværk til andre NGOer som kan anvendes til gensidig inspiration og videreudvikling af arbejdet med demokratisk kultur.

Målgrupper :

Målgrupperne er 20 repræsentanter for iranske NGOer og indirekte de målgrupper, som NGOerne arbejder med. Fokus for målgruppen er kvindeorganisationer, menneske¬rettig¬heds¬or¬ga¬ni¬sa¬tioner og børne-/ungdomsorganisationer. Der vil blive lagt vægt på at inddrage organisationer, der har aktiviteter rettet mod den fattigste del af den iranske befolkning, inklusive u-uddannende kvinder på landet. Fordelingen på mænd og kvinder vil være fifty-fifty.

Resume:

Afholdelse af et seminar om demokrati med integreret forundersøgelse og opfølgning for 20 iranske NGOer, der arbejder indenfor menneskerettigheder, kvindeforeninger, ung-domsorganisationer og NGOer, der arbejder med børns forhold. Fokus vil være på NGOernes rolle i en demokratiseringsproces, og hvordan de kan medvirke til at udvikle en demokratisk kultur i Iran. Dialog er et vigtigt element i projektets for-ståelse af demokratisk kultur, ligesom åbenhed overfor marginaliserede gruppers reelle og ikke blot formelle indflydelse. Aktiviteten finder sted i 2004, fordi den politiske proces og kultur i Iran befinder sig i et politisk vadested efter valget i januar. Det er derfor væsentligt at styrke de demokratiske kræfter på nuværende tidspunkt.