Tilbage

Re:ACT Human Rights

Organisation:

Rapolitics

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 200.000 kr.)

Projekt start:

01.08.2021

Projekt slut:

31.12.2022

Beviliget beløb:

998.600,00 kr.

Samlet buget:

1.646.905,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Re:Act Human Rights har til formål at engagere flere unge ml 13-25 år i menneskerettighederne gennem kunst og kultur. Den politiske opbakning til menneskerettighederne vakler i store dele af verden. Som et foruroligende billede på den modstand, har bl.a. kunstnere og musikere i de seneste år oplevet stigende chikane, tilbageholdelse, fængsling og sågar henrettelse. Den voksende indskrænkelse af den kunstneriske frihed er derfor en vigtig tendens at sætte ind overfor. Hvis kunsten skal vedblive at stille de svære spørgsmål, forstyrre politiske dagsordener og bidrage til et levende demokrati med respekt for vores grundlæggende menneskerettigheder, kræver det at unge har et styrket kendskab til menneskerettighederne og den kunstneriske friheds vilkår såvel som mod til at handle og engagere sig for at værne om dem. Igennem et engagementsprogram søsætter vi en række aktiviteter herunder workshopsforløb, kulturevents, Roskilde Festival program og rettighedskampagner med unge kunstnere.