Tilbage

AAC in Kenya

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

12.03.2015

Projekt slut:

01.04.2016

Beviliget beløb:

168.758,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Pillars of Hope Persons with Disability Group
  • Precious Gift Project Group
  • Tunaweza Special Self Help Group

Overordnede mål :

After the AAC-language (Alternativ Supplerende Kommunikation) has been adopted and widely used by the students, the families and the school staff, the students and their families have experienced a distinctive life improvement for the handicapped.

Umiddelbare mål :

1. By the end of the project period (of one year) the AAC language is practiced by most of the students, the families and the school staff. In addition, the parents’ associations participate in the development of AAC teaching aids. 2. A well-functioning parents’ association attached to each of the three schools (Nakuru Hills Special School, Jacaranda Special School and Pangani Special School) discusses the welfare and conditions for the students. The three parents’ associations work committed together for improvement of civil society and public support to the handicapped students.

Målgrupper :

Primary target group: 150 students with no or extremely limited speech capacity (Speech imitations occur regardless of sex and social status) Secondary target group: 300 parents and relatives to the students. (approx.60% females and 40% males) 50 professional staff at the three special schools. (aprox.50% females and 50% males)

Resume:

Tre forældreforeninger ved tre specialskoler i Kenya har bedt SUG om hjælp til introduktion af special-undervisning i ”ASK/ Alternativ Supplerende Kommunikation (engelsk AAC). ASK kendes ikke i dag i Kenya. Projektet retter sig mod børn uden talt sprog. De har i dag stærkt begrænsede muligheder for at kommunikere. ASK er en verdenskendt metode, der benytter sig af udpegning af symboler og anvendelse af talemaskiner/talecomputere mv. De handicappede opnår en stærkt forbedret kontakt med omverdenen (med pårørende og personalet). Det fører til en kæmpe forbedring af de handicappedes situation og livskvalitet. Projektstrategien: 1) De handicappede er primær målgruppe. Sekundære målgrupper er forældre-foreningerne, som er lokale interesseorganisationer, samt skolernes lærere, der tilegner sig og derpå underviser i AAC. 2) SUG sender frivillige til de tre skoler til introduktion af AAC og træning af udvalgte AAC-lærere, der derpå underviser andre lærere, forældre og elever. 3) I samarbejde med en lokal konsulent støtter SUG kapacitetsopbygning af de tre forældreforeninger til fremtidig fortalervirksomhed omkring tiltrængte forbedringer for de handicappede.