Tilbage

Walking on Two Legs - a teacher response on development

Organisation:

Gymnasieskolernes Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.03.2010

Projekt slut:

01.01.2012

Beviliget beløb:

1.570.635,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • South African Democratic Teacher's Union (SADTU)

Overordnede mål :

At styrke kapaciteten hos SADTU og foreningens gymnasiale lærerne til at deltage aktivt i en pædagogisk og faglig debat om udviklingen af undervisningen og skolernes rolle i en demokratisk samfundsudvikling.

Umiddelbare mål :

1. Ved afslutningen af projektet er SADTU bedre rustet til at gå aktivt ind i et uddannelsespolitisk arbejde regionalt og lokalt og inspirere til lærernes faglige engagement i den nationale uddannelsespolitiske udvikling. 2. SADTU lærere, der har del¬taget i en række seminarer er blevet engageret i debatten om aktuelle uddannelsespolitiske temaer. 3. Debatten om de temaer, der er behandlet på semina¬rerne er bredt ud til kolleger fra andre skoler, så debatten om faglig og pædagogisk udvikling har inddraget flere end de, der har deltaget i projektets seminarer.

Målgrupper :

De planlagte seminarer gennemføres for lærere i de to provinser North West og Mpumalange. Der deltager 2-3 lærere fra hver af 10 skoler spredt ud i provinsen med bias mod landdistrikter og low-performing skoler. Deltagerne udvælges, så der vil være en nogenlunde ligelig kønsfordeling.

Resume:

SADTU ønsker at lærerne og lærerorganisationen skal være aktiv partner i den aktuelle reformproces, i en dialog med skolemyndigheder og skolernes ledelse om udviklingen af skolepolitikken. GL og SADTU har i 1. fase af projektet gennemført aktiviteter i KwaZulu-Natal og Eastern Cape i 2008-09, hvor master trainees er blevet trænet til at føre debatten videre i organisationen. For at uddybe ejerskabet til processen i SADTUs gennemføres 2. fase af projektet i the North West Province and Mpumalanga. Inddragelse af nye provinser i 2. fase styrker ejerskabet til processen. Partnerskabet mellem GL og SADTU uddybes via et besøg af rep. fra de 4 provinser på danske skoler. En række ændringer i forhold til 1. fase sikrer at fokus flyttes fra output til outcome. Danskernes rolle som oplægsholdere er neddroslet og SADTUs engagement øget. Seminarernes varighed er udvidet så der er tid til at lave handleplaner for den lokale opfølgning og deltagerne udvælges så der er flere fra samme skole så muligheden for at gennemføre handleplanerne lokalt er styrket.