Tilbage

Nutrition and health through thriving gardens and peer-to-peer support

Organisation:

Skoleliv i Nepal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.01.2021

Projekt slut:

15.06.2022

Beviliget beløb:

499.458,00 kr.

Samlet buget:

499.458,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Soiya Women Self-Reliant Organization

Overordnede mål :

Counterbalance malnutrition for 300 poor and marginalised families in Devdaha municipality, indirect victims of the global covid-19 lockdown, by improving knowledge about nutrition and access to nutritious food supplement.

Umiddelbare mål :

Improving and extending the kitchen gardens of 300 poor and marginalised families through peer to peer learning, including introduction of small scale vertical farming to intensify food production in small areas. 2 Improving access to water through additional access points, effective usage from exisiting and additional sources and drip watering systems. 3. Improving the knowledge about nutrition and basic hygiene as well as covid-19 hygiene/protection knowledge. 4. Increasing the knowledge about importance and usefulness of future planning, active citizenship and human rights.

Målgrupper :

The target group are 300 women from poor and vulnerable, primarily landless and uneducated families in Devdaha municipality

Resume:

De fattigste familier i Devdaha er på kort sigt truet af fejlernæring og sult, da deres levebrød er voldsomt udfordret af covid-19 pandemien. På langt sigt er familierne desuden i fare for at falde permanent længere ned i fattigdom og ulighed, fordi de ikke er i stand til at prioritere uddannelse eller på anden vis tænke på fremtiden. Med indeværende intervention ønsker Skoleliv i Nepal og Soiyas Uafhængige Kvinder at modvirke udfordringerne ved at støtte 300 kvinder i at intensivere dyrkningen af grøntsager omkring deres hus og opnå større viden om sundhed. Interventionen baserer sig på frivillige kræfter i form af peer teams fra SWOs eksisterende grupper, som har erfaring med grøntsagsdyrkning. De støttes af en gruppe danske frivillige, som har fulgt SWO gennem flere år, og som har stor erfaring med økologisk grøntsagsproduktion fra Danmark. Interventionen fokuserer på små ad hoc grupper, men har som langsigtet mål at mobilisere kvinderne til aktivt medborgerskab i Devdaha.