Tilbage

Alfabetisering af street-wise børn og unge via anvendelse af en inkluderende pædagogisk praksis metode og videreudvikling af denne

Organisation:

Seniorhænder til AfrikA (ShAA)nt@nielstoft.dk;

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

15.05.2014

Projekt slut:

31.10.2015

Beviliget beløb:

369.256,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Street Academy

Overordnede mål :

At sikre at målgruppen bliver i stand til at blive indskrevet i offentlige skoler og følge undervisningen på et alderssvarende niveau via brug af en Inkluderende pædagogisk praksis metode (IPPM)

Umiddelbare mål :

1. 1.8.2015 brug af IPPM har givet nye erfaringer, der styrker målgruppen, og de udviser større selvværd, aktiv deltagelse og social forståelse for andre 2. 1.8.2014 alle Street Academy (SA) medarbejdere samt medlemmer af SA bestyrelsen har gennemført kapacitets opbygningstræning og bruger deres nye viden 3. 1.1.2015 manualer (organisatoriske, advocacy koncept, rettigheds basseret tilgang) og intern ressource analyse er færdige og er taget i brug.

Målgrupper :

Primær: op til 50 børn/unge i aldren 7-15 år fra Mensah-Guinea og Akmoma Village (slum områder) Sekundær: 16 til 20 personer (medarbejdere, bestyrelse, national service og frivillige) i forbindelse med kapacitetsopbygningen af SA

Resume:

Projektet foregår i et samarbejde mellem Seniorhænder til Afrika og Asien (SHAA) og Street Academy (SA). Formålet er, at gadebørn og -unge fra James Town og Mensah-Guinea i Accra i Ghana erhverver sig tilstrækkelige kundskaber, således at de kan blive indskrevet i en offentlig skole på et aldersvarende niveau. En delvis udviklet Inkluderende Pædagogisk Praksis Metode (IPPM) vil blive anvendt og videreudviklet undervejs i forløbet med henblik på anvendelse i offentlige skolers undervisningsform. Da disse børn og unge ikke hidtil har haft mange udviklingsmuligheder, vil der være tilknyttet rekreative aktiviteter, der medvirker til at styrke disses sociale kompetencer. På baggrund af Sas aktuelle situation er kapacitets opbygning af SA et vigtigt element i projektet. I sammenhæng med intern træning af Sas medarbejdere og løbende efteruddannelse vil det være med til at sikre en mere vedvarende kapacitet for SA. Projektet skal ses som første fase i en indsats for at etablere SA som gadeskole med særlige kompetencer i undervisning af street-wise børn og unge samt at være et aktivitets centre for disse i James Town.