Tilbage

Katanini Community Centre

Organisation:

WAKASA.dk

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2014

Projekt slut:

31.03.2016

Beviliget beløb:

491.475,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Wakasa.tz (Shirika la Wanawake Katanini na Maendeleo Sasa)

Overordnede mål :

Projektets formål er at støtte lokale kvindegrupper i deres bestræbelser på at gøre en samlet indsats for at løfte og give mening til deres landsby, som er et udsat randområde i Moshi bys udvikling i Tanzania.

Umiddelbare mål :

Der etableres et aktivitetssted – Katanini Community Centre – som bestyres af kvindegruppen Wakasa. Landsbyen har doneret jorden og to store containere vil blive nyttiggjort som grundelementerne i et byggeri, der skal rumme værkstedsfaciliteter, cafe og køkken, børnepasning, møde- og undervisningsfaciliteter o.a. Kvinderne gives kvalifikationer til at drive centret som en selvejende institution med høj grad af brugerinddragelse og iværksætteri.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er medlemmerne af Wakasa. Det vil sige de ca. 50 kvinder, der som vores lokale samarbejdspartnere, har sagt ja til at forsøge at bære projektet hjem.

Resume:

Det overordnede mål er at skabe udvikling i landsbyen, Katanini, Tanzania. Katanini er hægtet af udviklingen i området og initiativer, der kan styrke følelsen af fællesskab og lokal samhørighed er tiltrængte. Katanini har en stærk kvindegruppe, som gennem en del år har drevet mikrokreditlåne- og opsparingsvirksomhed for gruppens medlemmer. Gruppen fik for nogle år siden doneret to store containere, som nu kan nyttiggøres til etableringen af et aktivitetscenter, som hele landsbyen kan få glæde af. Projektet giver mulighed for at bygge rammen om dette aktivitetscenter, udvikle og afprøve en række aktivitetsmuligheder i centret og tilbyde kvinderne en passende uddannelse i at drive centeret efter kriterier om tillid, åbenhed og gennemsigtighed. Centret skal være økonomisk selvbærende, med aktiviteter der styrker kvindegruppernes arbejde og inddrager beboerne i Katanini i så stort omfang som muligt.