Tilbage

Informationsprojekt om kvinders rettigheder

Organisation:

IT i udviklingslandene (ITUL)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.06.2005

Projekt slut:

31.07.2005

Beviliget beløb:

39.600,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cameroon

Lokale partnere:

  • Dannerhuset

Resume:

Projektets formål er at skabe en positiv holdningsændring omkring kvinders både uformelle og juri-disk utilfredsstillende situation i det Camerounske og omkringliggende afrikanske samfund. Det sker gennem at publicere aktiviteter fra et rådgivnings- og krisecenter svarende til det danske Dannerhus på en informationsserver på internettet. Internettet er i dag det vigtigste redskab til at skabe debat og holdningsændringer i repressive samfund Dette afsluttende forundersøgelsesprojekt, der gennemføres sammen med den lokale samarbejds-partner og dens kvindelige jurister, danner grundlag for at formulere en endelige ansøgning og aktivi-tetsplan ved gennem interviews og spørgeskemaer at kortlægge diskriminerende sædvaner i sam-fundet og afdække kvindepolitiske holdninger og praksis hos myndighederne.