Tilbage

Addressing Food and Livelihood Security through participation of the food insecure poor in the sustainable institutions and processes of Local Self Government – Phase II

Organisation:

iiINTERest

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

1.999.465,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • AHEAD INITIATIVES

Overordnede mål :

At udvikle en inklusiv, deltagende og bæredygtig tilgang til fattigdomsbekæmpelse blandt lokale demokratiske institutioner

Umiddelbare mål :

At 1) fattige familier har fået perioderne med fødevareusikkerhed væsentligt reduceret gennem lokale demokratiske organisationers arbejde med decentraliseret naturressource forvaltning (DNRF), 2) lokale CSO'er har i samarbejde med kommuner og lokale demokratiske organisationer (selv-hjælps-grupper og landsbyråd) kapacitet til at forbedre fødevaresikkerheden blandt fattige familier på en bæredygtig måde gennem DNRF og 3) lokale demokratiske organisationer har indført en velafprøvet tilgang til deltagerorienterede institutioner og processer og allokerer ressourcer til at forbedre fødevare og levevilkårssituationen i deres respektive områder

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 2100 fødevareusikre familier i 3 GPs (kommuner) i 3 distrikter. Den kønsmæssige fordeling anslås at ville være ca. 55-45 mellem kvinder og mænd, mens omkring 33% er voksne og omkring 67% er børn (beregnet udfra gennemsnittet af de demografiske træk ved pilot fasen). Den sekundære målgruppe er 36 GUS (landbyråd), mens den tertiære målgruppe er de tre lokale CSOer.

Resume:

Projektet vil a) kapacitetsopbygge iiINTERests lokale partner (AHEAD initiatives) og fire af partnerens institutionelle CSO medlemmer med henblik på b) at forbedre 2100 fattige familiers fødevare forsyning og indkomst, c) at kapacitere 210 Selv-Hjælps-Grupper (SHGs) eller Activitets Grupper og 36 Landbysråd (Gram Unnayan Samities - GUS) med henblik på at styrke institutioner og lokale demokrati processer til gavn for øget fødevaresikkerhed blandt de fattige samt d) inddrage alle nævnte organisationer i fortalervirksomheder rettet mod at øge budget allokeringerne fra de respektive kommuner til fremme af Natur Ressource Forvaltningsinitiativer til understøttelse af øge fødevaresikkerhed. Projektet foregår i fire kommuner i 4 distrikter i den nordlige del af delstaten Vestbengalen i Indien. Projektet udgør 2. fase ud af fire, baseret på en udviklingsmålsætning om over tid at formidle en model for fødevaresikkerhed og lokalt funderet demokrati, der har potentiale til at blive udbredt til (ideelt set) hele delstaten.