Tilbage

Local Empowerment through Sustainable Agriculture in a New Political Context

Organisation:

TRIANGLEN

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.10.2018

Projekt slut:

30.09.2021

Beviliget beløb:

3.032.660,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Nepal

Lokale partnere:

 • AAPASI SAHAYOG KENDRA Syangja Nepal (ASK-Nepal)

Overordnede mål :

Agricultural cooperative and framers’ groups in 27 villages in Syangja District practice and advocate for climate resilient ecological and sustainable agricultural methods in networks with likeminded organizations in Nepal.

Umiddelbare mål :

1.Democratically organized farmers’ groups in 27 villages in Syangja District engaged in intensive and sustainable agricultural production for self-sufficiency and sale. 2.Democratically organized Agricultural cooperatives in Virkot Municipality and Aandhikhola Rural Municipality are sustainable, profitable outlets and distribution centers for organic and climate resilient agricultural products 3.Extended advocacy on local food production based on climate resilient, organic production methods enhancing sustainable use of land resources and reducing poverty through income from intensive small scale agriculture.

Målgrupper :

Projektet retter sig mod indbyggerne i 27 landsbyer fordelt på 9 landsbyer i hver af de 3 wards i henholdsvis Virkot Municipality og Aandhikhola Rural Municipality i Syangja District. Den direkte målgruppe i lokalområdet omfatter 9.281 personer, hvoraf godt 57% er kvinder. Kasteløse (dalit) udgør 18%, oprindelig befolkning/mellemkaste (Janajati) 37%, højkaste 45%. En indirekte målgruppe for projektet er de private opkøbere samt hotel- og restaurationsejere, som vælger at profilerer deres virksomheder med udbud af økologiske produkter. Direkte henvender projektet sig til meningsdannere og politikere, som er en væsentlig målgruppe. De studerende ved universitetet i Pokhara er også en væsentlig målgruppe, idet universitetet med sit store landbrugsdepartement er en vigtig meningsdanner og inspirator i forhold til politikerne.

Resume:

Formålet med indsatsen er at organisere farmerne i 27 landsbyer i Syangja distriktet med henblik på omlægning af landbruget til at ske ved anvendelse af økologisk bæredygtige dyrkningsmetoder og gennem organisering i grupper og kooperativer styrke civilsamfundet. Gennem projektet vil farmerne blive oplært i alle aspekter af økologisk dyrkning, og i kraft af certificering blive i stand til gennem et kooperativ at afsætte produkterne på et åbent marked. Omlægningen vil forbedre familiernes økonomi, fremtidssikre jodens ydeevne og stabilitet og mindske sårbarheden i forhold til klimatiske udsving. Projektet vil i samarbejde med universiteter i Nepal og Danmark være grundlag for oplysning og debat om bæredygtigt landbrug, og ved at inddrage de nyvalgte lokalpolitikere i aktiviteterne vil projektet overkomme de lokale barrierer for udbredelse af økologisk landbrug og samtidig virke som katalysator for en national debat om fremtidens landbrug og dets lokale aktører.