Tilbage

Building a strong partnership and a sustainable strategy for empowering young street mothers in Accra, Ghana

Organisation:

International Børnesolidaritet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

31.10.2011

Beviliget beløb:

368.902,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Africa Centre for Energy Policy (ACEP)

Resume:

Formålet med partnerskabsaktiviteten er at skabe et grundlag for at sikre en langsigtet og bæredygtig indsats overfor unge enlige mødre, og deres børn, der bor på gaden i Accra. Dette grundlag skabes igennem afholdelse af et partnerskabsseminar i Ghana, en læringsrejse til Kenya, afholdelse af workshops og gennemførelse af en målgruppe analyse. Herved ønsker partnerne at: 1) Udvikle et stærkt strategisk partnerskab, der bygger på gensidig respekt og indsigt i samt en forståelse for den lokale kontekst. 2) Opbygge en professionel kapacitet hos begge partnere i relation til låne & sparegrupper og indkomstgenererende aktiviteter. 3) Gennemføre systematiske analyser, inklusiv en målgruppe-, organisations-, og problem- & løsningsanalyse, der skal gøre partnerne i stand til at træffe kvalificerede beslutninger omkring partnerskabets karakter og fokus. Det forventes at partnerskabsaktiviteten på længere sigt kan medvirke til, at indsatsen overfor gademødre i højere grad fokuserer på at give dem viden og kapacitet til selv at bryde fattigdomscirklen, end det er tilfældet i dag.